ПРАВИЛНИЦИ

СТАТУТ ЕТШ ПРЕУЗМИ
ПРАВИЛНИК О УЗБУЊИВАЊУ ПРЕУЗМИ
ПРАВИЛНИК О СИСТЕМИЗАЦИЈИ ПРЕУЗМИ
Правилник о регулисању изостанака ПРЕУЗМИ
ПРАВИЛНИК О РАДУ ПРЕУЗМИ
Правилник о похваљивању и награђивању ученика ПРЕУЗМИ
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПРЕУЗМИ
ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕУЗМИ
ПРАВИЛНИК О МЕРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ПРЕУЗМИ
ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРЕУЗМИ
Правилник о Јавним Набавкама ЕТШ ПРЕУЗМИ
ПРАВИЛНИК о испитима ПРЕУЗМИ
ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ПРЕУЗМИ
Правилник о донацији и хуманитарној помоћи ПРЕУЗМИ
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика ПРЕУЗМИ
ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛ. И МАТ. ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ЕТШ ПРЕУЗМИ
Правилник о буџетском рачуноводству ПРЕУЗМИ
Правилник о архивској грађи ПРЕУЗМИ
Правилник о поклонима у ЕТШ ПРЕУЗМИ
Правила облачења у школи – КОДЕКС ПРЕУЗМИ
ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРЕУЗМИ
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ПРЕУЗМИ
ПОСЛОВНИК О РАДУ ПАРЛАМЕНТА ПРЕУЗМИ
ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ПРЕУЗМИ
ЛИСТА КАТЕГОРИЈА ЗА ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПРЕУЗМИ