РАДИОНИЦЕ

  • Април/Мај – Онлајн радионице из Енглеског језика комбиноване са информатичким учењем и знањем (Google Meet, Mentimeter, Wordwall(.
  • Април 2021

–          19.04.2021. Прва радионица је одржана на тему хране на апликацији Wordwall. Деца су била сјајна и спремна на сарадњу. Учествовала сз двојица дечака из Авганистана и једна девојчица из Ирана.

–          21.04.2021. Друга радионица фокусирала се на храну и пиће деце из њихових земаља. Прво су набрајали храну преко Ментиметра, а онда смо правили квиз на Wordwall-у за Иран и Авганистан.

–          Линк: https://wordwall.net/resource/14953920

  • Мај 2021

–          Музеј Ирана, Google Slides.

–          Линк:https://drive.google.com/file/d/1dCvv8IyjZhiu9lZc6wvvTe38L9-P0Vgj/view?usp=sharing

Квиз на Фарсију, линк: تبیعت Nature in Farsi