Секције

 

 1. Библиотекарска секција
 2. Ликовна секција
 3. Лингвистичка секција
 4. Литерарна секција
 5. Млади еколози
 6. Предузетничка секција
 7. Реторичка секција
 8. Рецитаторска секција
 9. Секција за енглески језик
 10. Секција за интернет комуникацију и веб сајт школе
 11. Секција за развој ученичког предузетништва
 12. Секција за страни језик
 13. Секција за француски и латински језик
 14. Секција рачуноводства
 15. Секција школских новина
 16. Спортска секција – кошарка
 17. Спортска секција – мали фудбал
 18. Спортска секција – одбојка
 19. Спортска секција – рукомет
 20. Спортска секција – стони тенис
 21. Стрељаштво
 22. Хор
 23. Школски часопис