Јавне набавке

ИНТЕРНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ, НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ПРЕУЗМИ
ИНТЕРНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ, НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ПРЕУЗМИ