ДОПИС МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ДО КРАЈА ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ