Упис 2019/2020

У школској 2019/2020.години наша школа уписује ученике у седам образовних профила.

Образовни профили са четворогодишњим трајањем школовања:

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ……………………………………… 30 УЧЕНИКА
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР ……………………………. 30 УЧЕНИКА
ПРАВНО – ПОСЛОВНИ ТЕХНИЧАР ……………………… 30 УЧЕНИКА
СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ ……… 30 УЧЕНИКА
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР ………………………. 30 УЧЕНИКА
ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР …………… 30 УЧЕНИКА

Образовни профил са трогодишњим трајањем – дуално образовање:

ТРГОВАЦ  ДУАЛНО ………………………………….……………. 30 УЧЕНИКА