Трговац

Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам

Трајање образовања: три године

У првом, другом и трећем разреду одржава се практична и блок настава (ученици имају прилику да раде у продавницама и тако у пракси  савладају знања и вештине које ће им бити потребне ).

Трговац ће умети да: комуницира са купцима, обавља послове набавке и продаје у продавницама, електронски обрађује податке, обавља пословну коресподенцију, ради на различитим пословима у оквиру трговинских предузећа и мега маркетима.  

Могућности након завршетка школовања:

– запослење у трговинским предузећима

– наставак даљег школовања у високошколским установама

– основне академске и струковне студије

– дипломске академске студије – мастер