Интернет бонтон

Лепо понашање на интернету једнако је важно и врло слично лепом понашању у стварном животу.
Преузми ОВДЕ  неколико основних правила понашања на интернету која су на леп и сликовит  начин представљена.