Туристичко-хотелијерски техничар

Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам

Трајање образовања: четири године

Туристичко – хотелијерски техничар (туристички техничар) је занимање  које је намењено ученицима немирног духа , који су комуникативни, креативни  воле да уче стране језике.

По завршетку школовања туристичко – хотелијерски техничар обавља послове у туристичкој агенцији, хотелу и обавља послове на рецепцији. Туристичко – хотелијерски техничар обавља следеће послове:

Врши резервацију смештаја и услуга;
Прати реализацију услуга;
Услужује госте у хотелу;
Комуницира са гостима –домаћим и страним.

Овај образовни профил вам омогућава да радите  у туристичким агенцијама, хотелима и уопште у туризму, али вам даје  могућност да упишете многе факултете, попут Туристичког,  Филозофског, Правног факултета и многих других.

Стручне квалификације

Савесно , одговорно и уредно обавља послове;
Испољава љубазност, комуникативност, ненаметљивост, предузимљивост и флексибилност;
Ефикасно организује време;
Испољава позитиван однос према европској културолошкој лингвистичкој разноликости.

Опис послова

Туристичко – хотелијерски техничари организују  продају трајно аранжмане, посредују у продаји угоститељских  и туристичких услуга, организују путовања туриста на многе дестинације.. Приликом путовања у иностранство посредују у прибављању путних исправа као и  виза потребних за прелаз границе. Организују водиче. Посао туристичког техничара је  рекламирање властитих услуга. Организују представљање властитих путних аранжмана брошурама, плакатима, лецима, и другим облицима рекламирања.

Пожељне особине

Туристичко – хотелијерски техничари треба да имају следеће особине: љубазност, стрпљење, толерантност, комуникативност, уредност,  истрајност поседовање опште културе. Нужно је добро владање једним светским језиком.