Трговац дуално

Трговац -дуално

Подручје рада: трговина, угоститељство и туризам

Трајање образовања: три године

Систем образовања: Дуално

Дуално образовање је део система средњег образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца стичу, усавршавају и изграђују знања , вештине, способности и ставови (компетенције) у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења.

Послодавац је правно или физичко лице које испуњава прописане услове за учење кроз рад ученика у дуалном образовању и чија делатност омогућава остваривање садржаја прописаних одговарајућим планом и програмом.

Прочитајте више: http://srednjeskole.edukacija.rs/dualno-obrazovanje

 

У првом, другом и трећем разреду одржава се практична и блок настава (ученици имају прилику да раде у продавницама и тако у пракси  савладају знања и вештине које ће им бити потребне за будући посао). Током извођења практичне наставе код послодавца ученици ће  добијати новчану надокнаду.  

Трговац ће умети да: комуницира са купцима, обавља послове набавке и продаје у продавницама, електронски обрађује податке, обавља пословну коресподенцију, ради на различитим пословима у оквиру трговинских предузећа и мега маркетима.  

Могућности након завршетка школовања:

– запослење у трговинским предузећима

– наставак даљег школовања у високошколским установама

– основне академске и струковне студије

– дипломске академске студије – мастер