Економски техничар

Подручје рада: економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

Економски техничар ће умети да: обавља финансијско-рачуноводствене послове набавке и продаје, послове у области маркетинга и истраживања тржишта, води благајничко пословање, попуњава књиговодствена документа, књижи пословне промене, саставља извештај о пословању, обавља готовински и безготовински платни промет, електронски обрађује податке.

Након завршеног средњег образовања, економски техничари могу да се запосле у финансијско – рачуноводственим секторима свих предузећа и компанија, у банкама, осигуравајућим друштвима, књиговодственим агенцијама, ревизорским кућама и многим другим

Многи ученици се одлуче да упишу факултете што са успехом и чине.