РАСПОРЕД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У ДРУГОМ ПОЛУГОЂУ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОДИНЕ

Настава у другом полугођу ће се изводити по комбинованом моделу.
Настава почиње у понедељак, 18.01.2021.године и то по следећем распрореду:
-ПРВИ и ТРЕЋИ разред пре подне (прве две наставне седмице)
-ДРУГИ и ЧЕТВРТИ разред по подне ( прве две наставне седмице)

РАСПОРЕД ГРУПА

– у периоду од 18.01. до 22.01. наставу у школи реализује прва група (ученици од редног броја 1 до 15), а онлајн наставу похађа  друга група (од редног броја 16 до 30)

-у периоду од 25.01. до 29.01. наставу у школи реализује друга група, а онлајн наставу похађа прва група