ПЛАН УПИСА  у школској 2020/2021. години 

Област: Економија, право и админстрација
 
Економски техничар…………………………………………….. 30 ученика         4 ГОД
Пословни администратор ………………………………….. 30 ученика        4 ГОД
Службеник у банкраству и осигурању……………..  30 ученика        4 ГОД
Финансијски администратор……………………………..  30 ученика        4 ГОД
Правно-пословни техничар………………………………… 30 ученика         4 ГОД
 
Област: Тровина, угоститељство и туризам
 
Туристичко-хотелијерски техничар ………………… 30 ученика         4 ГОД
Конобар …………………………………………………………………. 15 ученика         3 ГОД
Кувар  …………………………………………………………………….  15 ученика         3 ГОД